foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Üdvözlöm honlapomon! Célunk, hogy ezen portál hasznos információforrás legyen az otthoni zenehallgatók számára a hifi, zene, zenehallgatás témakörében. Ennek megfelelően a főmenü segítségével kereshet írásaink közül, melyek remélem elnyerik tetszését. Amennyiben nem talál információt az Ön által preferált termékről, szívesen látjuk fórumunkon is!Bővebben...

Audioland

Hírek, információk a hifi világából, zenekultúra

Szavazás

Ha show...

Mindig kimegyek, érdekel a hifi - 25.6%
Csomó ismerőssel össze lehet futni, megyek - 1.2%
Még nem tudom - 39%
Ez sem a régi, már nem megyek - 13.4%
Sosem mentem, most sem fogok - 20.7%

Összes szavazat: 82
Ez a szavazás már befejeződött : 04 nov. 2016 - 18:53

Audioland a Facebookon

Felix Mendelssohn-Bartholdy 

(1809. Hamburg - 1847. Lipcse)

Szerkesztette: Romhányi László

Német zeneszerző, Schumann kortársa. Soha nem volt merész újító, arra törekedett, hogy a klasszicizmus és a romantika éles ellentéteit kiküszöbölje, s hogy hidat verjen közöttük.

F. Mendelssohn 1809-ben született Hamburgban, szerencsés körülmények között, egy dúsgazdag családban. Nagyapja korának neves humanista gondolkodója, apja pedig egy híres berlini bankház megalapítója. A műveltség és a vagyon lehetőségei veszik körül, A Mendelssohn-ház írók és művészek állandó találkozóhelye. Kitűnő házitanítók foglalkoznak vele: ügyesen rajzol és fest, széles irodalmi műveltségre tesz szert, s 12 éves korában már Goetheval levelezik.

mendelssohnZenei fejlődésére is bőven akad lehetősége: anyja zeneértő, Zelter pedagógus nagyszerű tanárnak bizonyul, Bach zenéje és a családban rendszeresített házi hangversenyek pedig zenei ízlésére vannak nagy hatással. Apja házi zenekart szerződtet, mely Mendelssohn egy-egy művét is bemutatja, s így kitűnő karmesteri készsége is kibontakozik. 17 éves, amikor már teljes művészi érettségről tesz tanúbizonyságot, s ekkor írja mindmáig egyik legnépszerűbb művét, a „Nyitány”-t Shakespeare: „Szentivánéji álom” c. mesejátékához. Beutazza egész Európát, mint kiváló zongoraművész, majd karmester. (Anglia, Skócia, Olaszország)

Tevékeny életének Berlin, Düsseldorf és Lipcse a központjai. Karmesteri tevékenységéhez fűződik 1829-ben Berlinben Bach „Máté passió”-jának bemutatása. Ezzel nemcsak dirigensi hírnevét alapozza meg, de nagymértékben hozzájárul Bach zenéjének népszerűsítéséhez, újra felfedezéséhez.

Sokat utazó művész, majd élete utolsó 12 évében a híres lipcsei Gewandhaus zenekarának vezetője. Itt válik Európa szerte elismert karnaggyá! Itt mutatja be elsőnek Schubert addig teljesen ismeretlen művét, a C-dúr szimfóniát. Az ő kezdeményezésére alakul meg Lipcsében a zenekonzervatórium.

28 évesen megházasodik, s boldog családi otthont alapít. Azonban túlérzékeny, és a munkától túlhajtott idegrendszere nem bírta elviselni szülei, hozzátartozói, barátai egymást követő halálát. 1847-ben, 38 éves korában halt meg, szeretett Fanny nővérének elvesztése siettette halálát.

Mendelssohn egyik legfőbb eredetisége, hogy klasszikus külső keretbe foglalja a romantikus tartalmat. Művészetére rányomta bélyegét derűs élete: a kiegyensúlyozott családi légkör, a korlátlan anyagi jólét, sikeres pálya. Nem látta a korabeli Európa mélyebb válságát. Művészete is ezt a világgal megbékélt ember portréját állítja elénk. Zenéjében érzelmes dallamosság és könnyed játékosság vegyül.

Szentivánéji álom:

Leghíresebb műve a Shakespeare azonos című művéhez írt kísérőzenéje, nyitánya, melyet még egészen mendessohnfiatalon, 17 éves korában komponált. A mű sajátos klasszikus, romantikus kétarcúságot mutat. Klasszikus a zenekar összetétele, a mű felépítése: szonátaforma. Romantikus a témaválasztás és a téma megragadásának módja, a zene erős ábrázoló hajlama. (A magas regiszterben elhelyezett moll karakterű, a vonóskaron sajátos zizegő hatást keltő zenei anyag érzékletesen simul a mesés színpadi kép hangulatához).

- A Nyitány a mesejáték 3 szereplőcsoportját varázsolja elénk:

- Főtéma: az első, gyors iramú, magas fekvésű téma Oberon, Titania és a tündérek világát idézi.

- Melléktéma: a második, széles ívű dallam a szerelmeseké.

- Zárótéma: a kissé vaskosan ható, esetlen mozgású harmadik téma az athéni kézműveseké.

- Zenekarának új atmoszférateremtő hangzásvilága még Webert is felülmúlja. Ezt igazolja az éjszakai tündér és mesevilág zenekari ábrázolása.

Jelentősek hangszeres művei: kamarazenéje, szimfóniái, zongoradarabjai, valamint dalai.

Legismertebb művei:

-Hegedűverseny

-Hebridák-nyitány

-Olasz szimfónia

-Skót szimfónia.

Copyright © 2021 Audioland. Minden jog fenntartva.